DOP

Vanaf 1 juli 2014 is het, in het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR305/2011) en de Europees geharmoniseerde norm EN 1090-1, wettelijk verplicht voor stalen en aluminium constructiedelen, die belasting dragend (kolommen en liggers, spanten, trappen, bordessen, overkappingen, ...) in een permanent bouwwerk worden ingezet en in het handelsverkeer worden gebracht binnen de EU, een CE-verklaring op te stellen.

Metaalconstructies in de bouwsector dienen vanaf dan CE-gemarkeerd te zijn volgens EN 1090-1 en technisch uitgevoerd te worden volgens EN 1090-2.

Om te voldoen aan deze norm en bijgevolg in orde te zijn met de wet, heeft onze firma Van Meerbeeck Metalen NV te Hoogstraten een gecertificeerd fabrieksproductiecontrole systeem (FPC) opgezet, wat ons toelaat om een Prestatieverklaring (Engels: Declaration of Performance, vaak afgekort als DoP) en een vereiste CE-verklaring op te stellen en te bezorgen aan onze klanten, voor constructiedelen tot en met uitvoeringsklasse 2.

Hieronder vindt u onze diverse DoP’s terug:

VMM002 – voor verzinkt materiaal (PDF)

VMM003 – voor zwart, bewerkt materiaal (PDF)

Voor gestraald– en gemenied materiaal wordt geen aparte DoP opgemaakt, aangezien de menie slechts een shopprimer is en geldt als een “transportmenie” waardoor er geen garantie kan geboden worden omtrent de duurzaamheid. Indien u bij uw bestelling specifieke menie opgeeft, zullen wij alsnog hiervoor een specifieke DoP voorzien.